Traverten Nasıl Oluşur ?

Traverten yer altı sularının çözündürdüğü  kalsiyum karbonatın yeryüzüne çıkışıyla katılaşmasıyla meydana gelir. Traverten çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı, kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. yüksek ısıdaki kaynaksuları kendi ısısına göre düşük olan hava ile karşılaşması sonucu  çıkış anındaki basınca, suyun sıcaklığına ve içerdikleri madensel tuzların yoğunluğuna bağlı olarak amorf veya çok küçük kristalcikler halinde kalsiyum karbonat'lı çökelek meydana getririrler. Suyun sıcaklığı ve kalsiyum bikarbonat oranı ne kadar yüksekse oluşum da o kadar hızlı gerçekleşir . Devamı